O nas

KORBANK Data Center (KDC) to jedno z największych publicznie dostępnych centrum danych w regionie. W ramach projektu docelowo ma powstać nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe wraz z kompleksem Data Center, które będzie spełniało normę Tier 3. Pierwotnie zakładano realizację budynku trzykondygnacyjnego o powierzchni 1500 m², jednakże, z uwagi na przeprowadzone analizy i zebrane wstępne oferty, Emitent rozważa zrealizowanie budynku sześciokondygnacyjnego. Decyzje co do tego elementu powinny zapaść na przełomie lat 2020-2021.

Umiejscowienie Data Center (ul. Wagonowa / Wrocław) w geograficznym centrum aglomeracji wrocławskiej stanowi o jego atrakcyjności dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych (optymalne położenie węzła telko, z którego sygnał optyczny będzie gwiaździście rozchodził się do sieci). Umiejscowienie w Data Center Punktu Wymiany Ruchu WRIX posiadającego przyłącza do różnych operatorów dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność dla innych operatorów oraz klientów Data Center. Dostęp do wielu operatorów jest pożądany przez dużych klientów biznesowych, co świadczy o „neutralności” Data Center. KORBANK S.A. ze swoją bazą klientów B2B, węzłem wymiany ruchu i obsługą operatorską stanowi idealne połączenie usług, które można rozwinąć w nowobudowanym DataCenter.

KDC jest budowane zgodnie z wytycznymi niezawodności normy TIER4, a założny poziom jest na poziomie TIER3.

Infrastruktura telekomunikacyjna jest projektowana zgodnie z normą ANSI/TIA-942-A. Do KDC doprowadzone są trzy niezależnie geograficznie kanalizacje teletechniczne o sumarycznym przekroju 18 * fi110mm.

Organizacja i procedury wewnętrzne KDC spełniają normę bezpieczeństwa ISO27001.

Obiekt otoczony jest wysokim płotem z kontrolą wejścia. Następna kontrola następuje na drzwiach wejściowych do budynku. Po wejściu do budynku odbywa się weryfikacja w portierni oraz poprzez system elektroniczny oraz zostaje wydany tymczasowy klucz dostępowy. Klucz upoważnia do przejścia przez bramkę przemysłową oraz umożliwia skorzystanie ze śluzy w zdefiniowanej wcześniej relacji.

Przetwarzanie danych osobowych przez systemy KDC jest zgodne z wytycznymi RODO. Jednocześnie Data Center znajduje się na terenie RP, co umożliwia spełnienie normy dla innych podmiotów przetwarzających dane w KDC.

Elektryka: dwa niezależne przyłącza o mocy 2,5MW. Dwie rozdzielnie SN, dwa transformatory oraz dwa tory zasilania NN w osobnych strefach PPOŻ (z wyjątkiem samej sali produkcyjnej). Zasilanie NN zarówno w AC, jak i DC. Oba tory zasilania posiadają zasilanie awaryjne akumulatorowe UPS oraz zapasowe źródła zasilania w postaci paliwowych agregatów prądotwórczych.

Chłodzenie: wodne i gazowe z redundancją 2N.

Systemy PPOŻ: system detekcji i sygnalizacji pożaru, system wczesnej detekcji oraz system gaszenia gazowego wraz z systemem wentylacji i klap odciążających.

Początki działalności spółki Korbank datuje się na rok 1996, kiedy to jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe stworzyła pierwszą w Polsce osiedlową sieć LAN na wrocławskim osiedlu Kozanów. Kilka lat później, w roku 2006 KORBANK (już jako przekształcona w roku 2002 Sp. z o.o.) stworzył pierwszą Polsce sieć FTTH (Fiber To The Home – Światłowód do domu). W kolejnych latach KORBANK intensywnie rozwijał usługę telewizyjną i tak w latach 2009-2010 powstała pierwsza w Polsce interaktywna telewizja IPTV w systemie Unicast – AVIOS, zaś dwa lata później już jako przekształcona spółka akcyjna, KORBANK wprowadził na rynek pierwsze w Polsce oparte o system Android, multimedialne urządzenie KORBOX łączące w sobie funkcje dekodera telewizyjnego i domowego centrum rozrywki. Niedługo potem, w roku 2015 rodzina urządzeń KORBOX liczyła już kilka modeli, zaś przełomowym z nich okazał się być pierwszy w Europie dekoder telewizyjny z możliwością odtwarzania kanału linearnego w technologii 4K UHD. Dziś KORBOX to linia urządzeń o różnych funkcjonalnościach i parametrach, wśród których możemy wymienić m.in. dekodery telewizyjne, switche czy monitory hotelowe KORBOX Smartscreen. Warto zauważyć, że KORBANK S.A. posiada bogate doświadczenie w podobnych projektach na dużo większą skalę do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

1. Budowę sieci i rozpoczęcie świadczenia usług w Radomiu (2009 rok, ok. 5 mln zł)

W roku 2008 szukając możliwości dywersyfikacji geograficznej działalności, zarząd istniejącej wówczas jeszcze KORBANK Sp. z o.o. (poprzednik prawny KORBANK S.A.) podjął decyzję o rozpoczęciu świadczenia swoich usług na terenie innego miasta niż Wrocław, mającego co najmniej 100 tys. mieszkańców. Po wnikliwych analizach wybór padł na Radom, gdzie spółka w 2009 roku rozpoczęła świadczenie usług dla pierwszego Klienta. Założenie projektu było zbudowanie od podstaw kopii organizacji funkcjonującej we Wrocławiu, która będzie w pełni autonomiczna, a decyzje podejmowane będą na miejscu w oparciu o budżet i cele. Ww. założenie udało się w pełni zrealizować. Dziś radomski oddział KORBANKu to prężnie funkcjonująca firma, największy lokalny, niezależny operator usług telekomunikacyjnych, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla biznesu i instytucji publicznych. Wartość projektu od początku jego istnienia szacowana jest na ok. 5 mln zł.

2. Realizację projektu “Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach” (lata 2012-2014, ok. 10 mln zł)

9 listopada 2012 r. umowy pomiędzy KORBANK S.A. a Województwem Dolnośląskim zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. “Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach” dla działania 2.1 “Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Priorytetu 2 “Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Założeniem opisywanego projektu była budowa i przebudowa telekomunikacyjnych sieci szkieletowych, zaś jego celem poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu na terenie miasta Wrocławia, Bielan Wrocławskich i Radwanic. Dzięki infrastrukturze sieci szerokopasmowej, która powstała w realizacji przedsięwzięcia, KORBANK znacząco zwiększył zasięg swojej sieci, a co za tym idzie przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 9,82 mln zł.

3. Usługę transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław (lata 2012-2018, ok. 9 mln zł)

Pod koniec roku 2012 KORBANK S.A. zawarła z Gminą Wrocław umowę na usługę transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław. Przedsięwzięcie w ramach zawartej umowy zakłada budowę oraz modernizację sieci telekomunikacyjnej w celu świadczenia usług transmisji danych dla 245 placówek oświatowych na terenie Gminy Wrocław. Projekt w znakomitej większości został wykonany technologią światłowodową, zaś szacowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu wyniosły 4 mln zł. Przewidywana wartość całego kontraktu w okresie jego trwania wynosi prawie 9 mln zł netto. Niezwykle istotnym elementem tego projektu było również znaczne zwiększenie zasięgu sieci KORBANK, co umożliwiło dotarcie do nowych Klientów.